Màng xốp hơi bọc hàng 70cmx100m

Màng xốp hơi bọc hàng 70cmx100m

Xốp hơi bọc hàng 70cmx100m được sử dụng để đóng gói các loại hàng hóa cồng kềnh với nhiều lớp quấn quanh sản phẩm. Kích thước lớn giúp việc quấn, đóng gói hàng cồng kềnh được nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.

Liên hệ

Xốp hơi bọc hàng 70cmx100m được sử dụng để đóng gói các loại hàng hóa cồng kềnh với nhiều lớp quấn quanh sản phẩm. Kích thước lớn giúp việc quấn, đóng gói hàng cồng kềnh được nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.