Màng xốp hơi bọc hàng 20cmx100m

Màng xốp hơi bọc hàng 20cmx100m

Màng xốp hơi bọc hàng 20cmx100m được sản xuất phù hợp đóng gói hàng hóa nhỏ, xốp 20cm bề ngang có thể dễ dàng quấn vừa hàng hóa, người đóng gói không cần cắt nhỏ xốp ra từ các khung xốp to rất tiện lợi. Các mặt hàng có chiều ngang nhỏ hơn 20cm đều có thể quấn vừa vặn, nhanh chóng và an toàn.

Liên hệ

Màng xốp hơi bọc hàng 20cmx100m được sản xuất phù hợp đóng gói hàng hóa nhỏ, xốp 20cm bề ngang có thể dễ dàng quấn vừa hàng hóa, người đóng gói không cần cắt nhỏ xốp ra từ các khung xốp to rất tiện lợi. Các mặt hàng có chiều ngang nhỏ hơn 20cm đều có thể quấn vừa vặn, nhanh chóng và an toàn.