Băng keo trong 5F

Băng keo trong 5F

Băng keo trong 5F được sử dụng rộng rãi trong đóng gói sản phẩm để phân phối hàng hóa ra thị trường. Để đảm bảo quá trình vận chuyển bảo quản sản phẩm an toàn các sản phẩm băng keo trong 5F cần có những đặc điểm quan trọng cần có:

  • - Chiều rộng bản băng keo là 4.8cm
  • - Chiều dài có nhiều lựa chọn, có một số chiều dài cơ bản là 100ya, 200ya, 300ya, 500ya, 1000ya...
  • - Độ dính từ 50 đến 55mic 
Liên hệ

Băng keo trong 5F được sử dụng rộng rãi trong đóng gói sản phẩm để phân phối hàng hóa ra thị trường. Để đảm bảo quá trình vận chuyển bảo quản sản phẩm an toàn các sản phẩm băng keo trong 5F cần có những đặc điểm quan trọng cần có:

  • - Chiều rộng bản băng keo là 4.8cm
  • - Chiều dài có nhiều lựa chọn, có một số chiều dài cơ bản là 100ya, 200ya, 300ya, 500ya, 1000ya...
  • - Độ dính từ 50 đến 55mic