Băng keo trong 500 Yard

Băng keo trong 500 Yard

Băng keo trong 500 Yard được sử dụng rộng rãi trong đóng gói sản phẩm để phân phối hàng hóa ra thị trường. Để đảm bảo quá trình vận chuyển bảo quản sản phẩm an toàn các sản phẩm băng keo trong 500 Yard cần có những đặc điểm quan trọng cần có:

  • - Chiều rộng bản băng keo là 4.8cm
  • - Chiều dài của Băng keo trong 500 Yard là 455m 
  • - Độ dính từ 50 đến 55 mic
Liên hệ

Băng keo trong 500 Yard được sử dụng rộng rãi trong đóng gói sản phẩm để phân phối hàng hóa ra thị trường. Để đảm bảo quá trình vận chuyển bảo quản sản phẩm an toàn các sản phẩm băng keo trong 500 Yard cần có những đặc điểm quan trọng cần có:

  • - Chiều rộng bản băng keo là 4.8cm
  • - Chiều dài của Băng keo trong 500 Yard là 455m 
  • - Độ dính từ 50 đến 55 mic