Băng keo đục 5F

Băng keo đục 5F

Băng keo đục 5F (hay băng keo đục 5cm - băng dính đục 5 phân) là chỉ loại băng keo đục có chiều rộng bản là 5cm. Trên thực tế thì chiều rộng bản này chỉ đạt 4.6cm hoặc 4.8cm tùy vào khổ máy sản xuất băng keo khác nhau.

Liên hệ

Băng keo đục 5F (hay băng keo đục 5cm - băng dính đục 5 phân) là chỉ loại băng keo đục có chiều rộng bản là 5cm. Trên thực tế thì chiều rộng bản này chỉ đạt 4.6cm hoặc 4.8cm tùy vào khổ máy sản xuất băng keo khác nhau.